Dubbelsteyn nieuws

UPDATE: COVID-19 (Coronavirus)

UPDATE 04-04-2020 Helaas zijn de maatregelen verlengd tot en met 28 april. Omdat dit in de meivakantie valt, hopen wij na de meivakantie onze deuren weer te kunnen openen, mits de huidige maatregelen niet verlengd worden. Dat betekent dat wij hopelijk jullie, onze leerlingen, weer kunnen ontmoeten vanaf maandag 11 mei. Zie onderstaande voor voorgaande nieuwsberichten.

Naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen in besluitvorming bij de overheid, mede op basis van het advies van het RIVM, vindt het bestuur dat ook MOC Dubbelsteyn, in navolging van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs er wijs aan doet om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en haar deuren te sluiten. Van 16 maart tot en met 5 april zullen de muzieklessen in de huidige vorm dan ook geen doorgang vinden.

We zijn daarbij van mening dat wij als docententeam er alles aan moeten doen om alternatieven te vinden voor de niet gegeven lessen. De vorm waarin dit zal plaatsvinden moet nog worden bepaald en hangt af van de persoonlijke mogelijkheden / afwegingen van de zelfstandige docenten, en kan bijvoorbeeld neerkomen op lessen via videobellen of het inhalen op een ander moment in dit seizoen. Ieder van de docenten zal zijn / haar eigen leerlingen nader informeren over de verdere aanpak. Dit zal altijd in duidelijk en goed overleg met de leerling gebeuren. Neem bij vragen of opmerkingen dus gerust contact op met uw eigen docent.

Tot slot wensen wij een ieder van u veel sterkte toe in deze situatie, en hopen wij u over drie weken weer op de vertrouwde manier en in goede gezondheid van muziekonderwijs te voorzien!